Benchmark Huishoudelijk Afval

 

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument. Onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties aanknopingspunten voor een effectiever en efficiënter afvalbeheer. > Lees hier meer over de benchmark 

Artikel GRAM: Efficiency afvalinzameling afgelopen 5 jaar flink toegenomen

[aug 2018] In een artikel in GRAM is de productiviteitsontwikkeling van de afvalinzameling belicht op basis van de benchmarkgegevens van de afgelopen 5 jaar. Ondanks de flinke toename kan de  efficiency verder worden verbeterd! 

Lees verder
figuur pmd kop.jpg

Analysebijeenkomst juni 2018

Met behulp van factsheets zijn de eerste benchmarkresultaten geanalyseerd en is er weer een hoop kennis uitgewisseld. De presentaties die tijdens de themasessies zijn gehouden zijn te vinden onder 'lees verder'. 

Lees verder
20180628_121304.jpg

We zijn weer van start!

Met een zeer goed bezochte bijeenkomst in Utrecht zijn we officieel van start gegaan. Hier vindt u een verslag van de startbijeenkomst en de inleidende presentatie. Ook meedoen met de benchmark? Voor peiljaar 2017 kan dat helaas niet meer. Begin 2019 starten we een nieuwe benchmark over peiljaar 2018.

IMG_20180412_212800.jpg

NVRD-Voorzitter Han Noten: “Samen leren, samen sterk”

Onze benchmark heeft dit jaar een bijzonder tintje en ik onderschrijf de intentie van de Tweede-kamer-motie volledig. Alleen door samen te leren, staan we sterk”, aldus NVRD-voorzitter Han Noten.

Lees verder
Han Noten 4x3.jpg

Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval: 198 kilogram restafval in 2016

Deelnemende gemeenten aan de Benchmark Huishoudelijk Afval hadden in 2016 gemiddeld 198 kilogram restafval per inwoner. Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik was 59%. De best presterenden hadden 57 kilogram per inwoner restafval en 90% gescheiden grondstoffen. De gemiddelde gemeentelijke beheerkosten waren € 178 per huishouden. Van alle gemeenten hebben Diftar-gemeenten de minste kilogrammen restafval per inwoner, gemiddeld 129 tegenover 216 voor gemeenten zonder diftar.

Lees verder
BMHA Analyse Home.png

NL Leert: VANG-huishoudelijk nodigt alle gemeenten uit tot deelname aan de benchmark

[nov 2017] Het ministerie van I&W, VNG, en NVRD, samen verenigd in het programma VANG-Huishoudelijk Afval, roepen alle gemeenten op om in 2018 deel te nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval om sectorbreed optimaal te kunnen leren van elkaar 'richting 2020'. Voor sommige gemeenten met een kleinere capaciteit is er zelfs een speciaal 'light pakket'. 

Lees verder
logos VANG en BMHA.png (1)

Slotbijeenkomst 2017: publiek en bestuurlijk draagvlak

[nov2017] In de benchmark staat vaak de effectiviteit van maatregelen centraal. In de slotbijeenkomst gingen de deelnemers in gesprek met Krimpen ad IJssel-wethouder Marco Oosterwijk en CURE-directeur Frans van Strijp over publiek en bestuurlijk draagvlak. Daarnaast werd de jaarlijkse algemene analyse toegelicht.

Lees verder
20171106_142712_Benchmark Huishoudelijk Afval_Bijeenkomst 3.jpg

Werkbijeenkomst September 2017

[sept17] Tijdens de tweede werkbijeenkomst werden de benchmark-resultaten gezamenlijk geanalyseerd. Daarnaast waren er presentaties van de gemeenten Lisse (invoering diftar), Maastricht (burgerparticipatie en afvalbeleid) en Den Haag en Amsterdam (bijplaatsingen). Klik op lees verder voor de presentaties.

Lees verder
20170925_115136.jpg

Motie van D'66 mbt deelname Benchmark

[29 juni '17] 29 juni heeft D'66 een kamermotie ingediend waarin aan de regering wordt verzocht om gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de Benchmark.

rijkslogo.png

Bijeenkomst 2 - 26 juni 2017

26 juni was de eerste werkbijeenkomst van 2017 in Amsterdam. Resultaten werden besproken en er waren meerdere presentaties. Klik op 'lees verder'voor het programma en presentaties.

Lees verder
20170630_151724.jpg (1)

Artikel GRAM: welke doelstelling dekt de lading: 75% afvalscheiding, 100kg restafval of een recycledoelstelling?

Een artikel van Folkert Starreveld over de implicaties van de verschillende doelstellingen. Inclusief een mooie schema met een vereenvoudigde weergave van de afvalketen. Lees het artikel nu hier.

Figuur Vereenvoudigde weergave van de afvalketen.png

Benchmark is van start! (Aanmelden kan nog)

Met de startbijeenkomst in Amsterdam is de benchmark nu officieel van start. Ook scoren met de benchmark? Aanmelden kan nog. Hier vind je een verslag van de bijeenkomst en de inleidende presentatie.

20170412_111719_1_1_bmha-startbijeenkomst-loop.gif

Amsterdam gastgemeente in 2017

De bijeenkomsten van de Benchmark zullen in 2017 plaatsvinden in Amsterdam in de Voormalige Stadstimmertuin. 

20170412_093517_BMHA Startbijeenkomst.jpg

Analyse Peiljaar 2015 online

De jaarlijkse analyse is nu online. Met gemiddelde resultaten, best practices en kentallen uit de Benchmark. Dit jaar ook aangevuld met een online scenarioplanner.

BMHAAnalyseVoorpag.png

Benchmarkanalyse: opnieuw meer afvalscheiding in 2015

[nov16] De hoeveelheid huishoudelijk afval die als ongescheiden restafval werd verbrand, daalde in 2015 opnieuw sterk van gemiddeld 217 naar 202 kilogram per inwoner.

 

Lees verder
BMHAAnalyseVoorpag.png

Werksessie September 2016

Op 26 september vond de tweede werksessie plaats die in het teken stond van de scenarioplanner: welke maatregelen kun je treffen om je afvalprestaties te verbeteren en wat leveren ze op. In de middag zijn thema-sessies gehouden op het gebied van afvalcommunicatie, afvalscheiding hoogbouw en buurtparticipatie. Klik hier voor de presentaties en foto’s van de bijeenkomst.

BMHA_Bijeenkomst sept2016_Sessie Stickers

Zomeractie: Laat je sticker zien!

Ter lering en vermaak verzamelt de Benchmark deze zomer stickers, flyers en ander communicatiemateriaal bedoeld voor containers, prullenbakken, educatie/scholen etc. Stuur ons je sticker en wij zullen ze hier plaatsen.

GAD - Sticker - PMD

Werksessie Juni 2016

Ruim 60 deelnemers bezochten op 22 juni jl de werksessie, waar de concept-resultaten van de benchmark werden geanalyseerd en weer veel kennis werd uitgewisseld. Klik hier voor de presentaties en foto’s van de bijeenkomst.

BMHA - Bijeenkomst Juni 2016.jpg

Kennisplatform VANG

De Benchmark heeft nu haar eigen (besloten) hoekje in het online kennisplatform VANG-huishoudelijk afval voor updates, nieuwtjes en discussies. Het forum is een plek voor afvalprofessionals om snel kennis te delen. Wel eerst even hier inschrijven. 

VANG Kennisplatform.jpg