Benchmark Huishoudelijk Afval

 

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument. Onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties aanknopingspunten voor een effectiever en efficiënter afvalbeheer. Lees hier meer over de benchmark >

[29 juni '17] Motie van D'66 mbt deelname Benchmark

29 juni heeft D'66 een kamermotie ingediend waarin aan de regering wordt verzocht om gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de Benchmark. 

rijkslogo.png

Startbijeenkomst 26 juni 2017

26 juni was de eerste werkbijeenkomst van 2017 in Amsterdam. Resultaten werden besproken en er waren meerdere presentaties. Onderstaand vind je het programma terug (klik op de links voor de presentaties)

20170630_151724.jpg (1)

Artikel GRAM: welke doelstelling dekt de lading: 75% afvalscheiding, 100kg restafval of een recycledoelstelling?

Een artikel van Folkert Starreveld over de implicaties van de verschillende doelstellingen. Inclusief een mooie schema met een vereenvoudigde weergave van de afvalketen. Lees het artikel nu hier.

Figuur Vereenvoudigde weergave van de afvalketen.png

Benchmark is van start! (Aanmelden kan nog)

Met de startbijeenkomst in Amsterdam is de benchmark nu officieel van start. Ook scoren met de benchmark? Aanmelden kan nog. Hier vind je een verslag van de bijeenkomst en de inleidende presentatie.

20170412_111719_1_1_bmha-startbijeenkomst-loop.gif

Amsterdam gastgemeente in 2017

De bijeenkomsten van de Benchmark zullen in 2017 plaatsvinden in Amsterdam in de Voormalige Stadstimmertuin. 

20170412_093517_BMHA Startbijeenkomst.jpg

Analyse Peiljaar 2015 online

De jaarlijkse analyse is nu online. Met gemiddelde resultaten, best practices en kentallen uit de Benchmark. Dit jaar ook aangevuld met een online scenarioplanner.

BMHAAnalyseVoorpag.png

Werksessie September 2016

Op 26 september vond de tweede werksessie plaats die in het teken stond van de scenarioplanner: welke maatregelen kun je treffen om je afvalprestaties te verbeteren en wat leveren ze op. In de middag zijn thema-sessies gehouden op het gebied van afvalcommunicatie, afvalscheiding hoogbouw en buurtparticipatie. Klik hier voor de presentaties en foto’s van de bijeenkomst.

BMHA_Bijeenkomst sept2016_Sessie Stickers

Zomeractie: Laat je sticker zien!

Ter lering en vermaak verzamelt de Benchmark deze zomer stickers, flyers en ander communicatiemateriaal bedoeld voor containers, prullenbakken, educatie/scholen etc. Stuur ons je sticker en wij zullen ze hier plaatsen.

GAD - Sticker - PMD

Werksessie Juni 2016

Ruim 60 deelnemers bezochten op 22 juni jl de werksessie, waar de concept-resultaten van de benchmark werden geanalyseerd en weer veel kennis werd uitgewisseld. Klik hier voor de presentaties en foto’s van de bijeenkomst.

BMHA - Bijeenkomst Juni 2016.jpg

Kennisplatform VANG

De Benchmark heeft nu haar eigen (besloten) hoekje in het online kennisplatform VANG-huishoudelijk afval voor updates, nieuwtjes en discussies. Het forum is een plek voor afvalprofessionals om snel kennis te delen. Wel eerst even hier inschrijven. 

VANG Kennisplatform.jpg