Inhoud

Bij het realiseren van de landelijke afvaldoelstelling van 100 kg restafval en/ of  75% afvalscheiding is het belangrijk om de effecten van het gevoerde beleid regelmatig te monitoren en te vergelijken met die van andere gemeenten en bedrijven. Op deze wijze ontstaat er inzicht op welke onderdelen voortgang is geboekt en waar (ten opzichte van andere gemeenten) nog extra inspanning benodigd is. 

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument dat objectieve sturingsinformatie genereert op het gebied van afvalscheiding, dienstverlening en kosten (de afvaldriehoek). Onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties aanknopingspunten voor het effectiever en efficiënter maken van hun afvalbeheer. 

Iedere gemeente en inzamelbedrijf kan meedoen aan de benchmark. De Benchmark richt zich zowel op gemeenten (met of zonder inzameldienst) als op publieke inzamelbedrijven en samenwerkingsverbanden. 

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een initiatief van NVRD en RWS Leefomgeving en wordt vormgegeven en uitgevoerd door Cyclus Management. De informatie op deze website is ook na te lezen in de informatiefolder. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@bmha.nl of contact opnemen met Folkert Starreveld (010 2600029).

De benchmark bestaat uit twee onderdelen: een gezamenlijk deel waar alle deelnemers aan meedoen (A), en een specifiek deel waarvoor deelnemers een keuze kunnen maken (B).

 • A: Beleidseffectiviteit: vergelijking en analyse van milieu- en afvalscheidingsprestaties.
 • B1: Beleidsregie: vergelijking en analyse van afvalbeheerkosten en dienstverlening, belicht vanuit de gemeente
 • B2: Bedrijfsvoering: vergelijking en analyse van inzamelkosten en productiviteit, belicht vanuit inzameldienst of inzamelbedrijf.

Onderdeel B1 is met name bedoeld voor gemeenten die hun afvalinzameling hebben verzelfstandigd of uitbesteed, en geïnteresseerd zijn in de kosten van hun gemeentelijke zorgtaak. Onderdeel B2 is bedoeld voor gemeenten met eigen inzameldienst of publieke inzamelbedrijven, geïnteresseerd in bedrijfsmatige efficiëntie. Gemeenten met eigen inzameldienst kunnen ook aan beide onderdelen meedoen (B1 en B2 leveren andersoortige stuurinformatie op).

Wat levert deelname op?

 • Inzicht in uw afvalsituatie en kansen tot verbetering;
 • Een managementrapportage/rapportage met kernprestatie- indicatoren, analyse en vergelijking met vergelijkbare deelnemers;
 • Een professioneel netwerk met ambitieuze en kundige collega’s van deelnemende gemeenten en inzamelbedrijven;
 • 4 Bijeenkomsten waarin men actief kennis uitwisselt en netwerkt.

Hoe gaat benchmarken in z’n werk? 

In een startbijeenkomst maakt u kennis met de andere deelnemers, lichten we de benchmark toe en inventariseren we de wensen voor de workshops. Na de startbijeenkomst levert u via een internetapplicatie gegevens aan. In twee workshoprondes worden vervolgens de resultaten in subgroepen besproken. Gezamenlijk gaat u, door ons ondersteund, op zoek naar de oorzaken van de verschillen en kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn en hoe u deze kunt doorvoeren. Zo nodig nodigen we externe experts uit. De benchmark wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin we de benchmark met u evalueren en een themapresentatie organiseren.

Kalender 2018

 • Inschrijving benchmark 2018: t/m 12 april 2018
 • Startbijeenkomst: 12 april, 14u tot 16u, Utrecht 
 • Aanleveren gegevens door deelnemers: 12 april t/m 1 juni 2018
 • Validatie gegevens door benchmarkorganisatie: 1 juni t/m 22 juni 2018
 • Workshop I: 28 juni, 10u tot 15u, Utrecht 
 • Correctie foutieve gegevens door deelnemers
 • Tweede validatie gegevens door benchmarkorganisatie
 • Workshop II: 25 september, 10u tot 15u, Utrecht 
 • Verzending definitieve rapportages: medio oktober 2018
 • Slotbijeenkomst: 1 november, 14u en 16u, Utrecht

De bijeenkomsten worden dit jaar gehouden in Utrecht in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs, direct naast CS)

Tarieven

Deelnametarieven zijn afhankelijk van het deelnamepakket:

 • Pakket 1: delen A + B1: € 2095,- (excl.BTW)
 • Pakket 2: delen A + B2: € 2295,- (excl.BTW)
 • Pakket 3: delen A + B1 + B2: € 2795,- (excl.BTW)
 • Pakket Light: delen A + B1: € 1595,- (excl. BTW) (zie hieronder)

Hierin zijn alle workshops en bijeenkomsten, rapportages en ondersteuning inbegrepen. Inzamelbedrijven kunnen in deel B2 met meerdere gemeenten deelnemen. Dit tegen een meerprijs van € 350,- (excl.BTW) per extra gemeente.  

Benchmark-light 

Voor gemeenten die de afgelopen 5 jaar niet hebben deelgenomen en maar weinig capaciteit hebben is de Benchmark-light ontwikkeld. Tegen relatief lage inspanning en kosten toch profiteren van volwaardige deelname aan rapportages en bijeenkomsten. Hierbij kan de gemeente mede gebruik maken van de gegevens die u toch al aanlevert aan de CBS-uitvraag Gemeentelijk Afval 2017. De kosten voor dit pakket bedragen 1.595,- (ex BTW).