Nieuws

 

[apr17] Benchmark is van start! (Aanmelden kan nog)
  Met de startbijeenkomst in Amsterdam is de benchmark nu officieel van start. 
Ook scoren met de benchmark? Aanmelden kan nog.

Hier vind je een verslag van de bijeenkomst en de inleidende presentatie.

 [jan17] Amsterdam gastgemeente Benchmark Huishoudelijk Afval

De bijeenkomsten van de Benchmark zullen dit jaar plaatsvinden in Amsterdam in de Voormalige Stadstimmertuin. 

 [nov16] Analyse peiljaar 2015

De jaarlijkse analyse is nu online. Met gemiddelde resultaten, best practices en kentallen uit de Benchmark. Dit jaar ook aangevuld met een online scenarioplanner.

[sept16] Werksessie September 2016
Op 26 september vond de tweede werksessie plaats die in het teken stond van de scenarioplanner: welke maatregelen kun je treffen om je afvalprestaties te verbeteren en wat leveren ze op. In de middag zijn thema-sessies gehouden op het gebied van afvalcommunicatie, afvalscheiding hoogbouw en buurtparticipatie. Klik hier voor de presentaties en foto’s van de bijeenkomst.

[juli'16] Kennisplatform VANG

De Benchmark heeft nu haar eigen (besloten) hoekje in het online kennisplatform VANG-huishoudelijk afval. We zullen het platform gaan gebruiken voor algemene updates, nieuwtjes en discussies. Het forum is een plek voor afvalprofessionals om snel kennis te delen. Wel eerst even hier inschrijven. 

[juni'16] Zomeractie: Laat je sticker zien!
Ter lering en vermaak verzamelt de Benchmark deze zomer stickers, flyers en ander communicatiemateriaal bedoeld voor minicontainers, verzamelcontainers, prullenbakken, educatie/scholen etc. Stuur ons je sticker en wij zullen ze hier op de website plaatsen.

[juni'16] Werksessie Juni 2016

Ruim 60 deelnemers bezochten op 22 juni jl de werksessie, waar de concept-resultaten van de benchmark werden geanalyseerd en weer veel kennis werd uitgewisseld. Naast het bespreken van elkaars benchmark-resultaten werden ook enkele thema-sessies gehouden:

1. Diftar en de bijdrage die het kan leveren aan betere afvalscheiding. Inmiddels heeft bijna 50% van de Nederlandse gemeenten een vorm van tariefdifferentiatie (anders dan huishoudgrootte) ingevoerd. Gemeente Etten-Leur (klik hier voor de presentatie) verzorgde een inleiding welke overwegingen er hebben gespeeld rondom de besluitvorming, wat de aandachtspunten waren bij de invoering en wat het heeft opgeleverd.

2. PMD inzamelen in combinatie met frequentieverlaging restafval. In Wijk bij Duurstede heeft de PMD-inzameling een behoorlijke stimulans gekregen, niet in de laatste plaats door de ophaalfrequentie voor restafval sterk terug te schroeven. Over hoe de weerstanden bij de Raad en bewoners zijn overwonnen, en wat het heeft opgeleverd in termen van restafvalreductie, deed deze gemeente een inbreng.

3. Restafval inzamelen op afroep: hiermee wordt thans geëxperimenteerd door inzamelbedrijf Circulus-Berkel Milieu. Circulus lichtte toe wat de overwegingen waren en vertelde iets over hun eerste bevindingen? Klik hier voor de presentatie.

4. Benchmark masterclass: Deze sessie was met name interessant voor gemeenten die voor het eerst meededen aan de benchmark. Op welke wijze kom je tot een goede analyse van de benchmarkresultaten? Wat zijn de bepalende factoren en op welke wijze zijn deze te beïnvloeden.

 

[jan'16] Rapport: Analyse Peiljaar 2014 - Daling huishoudelijk restafval zet door

Afgelopen jaar vergeleken 95 organisaties (154 gemeenten) hun afvalbeheerprestaties. Resultaten laten zien dat het steeds beter gaat met afvalscheiding. De daling van het aanbod van huishoudelijk restafval zet door. In 2014 werd 222 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Een daling van 4% t.o.v. 2013. Het gemiddeld aandeel afvalscheiding steeg van 52% in 2013 naar 55%. Diftar-gemeenten en gemeenten die sterk inzetten op vormen van service-differentiatie (restafval ontmoedigen, afvalscheiding stimuleren) presteren hierin beter dan gemiddeld. De gemiddelde afvalbeheerkosten waren met € 170 per huishouden nagenoeg gelijk aan 2013. Aan het eind van ieder benchmarkjaar worden de belangrijkste resultaten van de benchmark gepubliceerd in een analyserapport. Meer gemiddelde resultaten van gemeentelijke afvalhoeveelheden, afvalbeheerkosten en inzamelmethodes vindt u hier.