Werksessie September 2016

Werksessie September 2016
Op 26 september vond de tweede werksessie plaats die in het teken stond van de scenarioplanner: welke maatregelen kun je treffen om je afvalprestaties te verbeteren en wat leveren ze op. In de middag zijn thema-sessies gehouden op het gebied van afvalcommunicatie, afvalscheiding hoogbouw en buurtparticipatie. klik hier een kort verslag van de werksessie. Onderstaand vindt u de presentaties en foto's van de dag.

Presentaties
Gedragsbeinvloeding met communicatie, Addie Weenk (Rijkswaterstaat)
- Afvalscheiding Hoogbouw Schiedam, Nicole Cup (Gemeente Schiedam)
- Afvalscheiding en Burgerparticipatie in A'dam Zuid-Oost, Riny de Jonge (Stadsdeel A'dam Zuid-Oost)

Foto's