Nieuws

Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval: 198 kilogram restafval in 2016

Deelnemende gemeenten aan de Benchmark Huishoudelijk Afval hadden in 2016 gemiddeld 198 kilogram restafval per inwoner. Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik was 59%. De best presterenden hadden 57 kilogram per inwoner restafval en 90% gescheiden grondstoffen. De gemiddelde gemeentelijke beheerkosten waren € 178 per huishouden. Van alle gemeenten hebben Diftar-gemeenten de minste kilogrammen restafval per inwoner, gemiddeld 129 tegenover 216 voor gemeenten zonder diftar. 

Lees verder
BMHA Analyse Home.png

Nederland Leert: VANG-huishoudelijk nodigt alle gemeenten uit tot deelname aan de benchmark

[nov2017] Het ministerie van I&W, VNG, en NVRD, samen verenigd in het programma VANG-Huishoudelijk Afval, roepen alle gemeenten op om in 2018 deel te nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval.

Lees verder
logos VANG en BMHA.png (1)

Slotbijeenkomst 2017: publiek en bestuurlijk draagvlak

[nov2017] In de benchmark staat vaak de effectiviteit van maatregelen centraal. In de slotbijeenkomst gingen de deelnemers in gesprek met Krimpen ad IJssel-wethouder Marco Oosterwijk en CURE-directeur Frans van Strijp over het hoe-en-waarom van publiek en bestuurlijk draagvlak voor maatregelen. Daarnaast werd de jaarlijkse algemene analyse van de benchmark toegelicht.

Lees verder
20171106_142712_Benchmark Huishoudelijk Afval_Bijeenkomst 3.jpg

Werkbijeenkomst September 2017

[sept17] Tijdens de tweede werkbijeenkomst werden de benchmark-resultaten gezamenlijk geanalyseerd. Daarnaast waren er presentaties van de gemeenten Lisse (invoering diftar), Maastricht (burgerparticipatie en afvalbeleid) en Den Haag en Amsterdam (bijplaatsingen). Kijk bij lees verder voor de presentaties.

Lees verder
20170925_115136.jpg

Motie van D'66 mbt deelname Benchmark

[juni2017] 29 juni heeft D'66 een kamermotie ingediend waarin aan de regering wordt verzocht om gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de Benchmark. 

rijkslogo.png