Nieuws

[29 juni '17] Motie van D'66 mbt deelname Benchmark

29 juni heeft D'66 een kamermotie ingediend waarin aan de regering wordt verzocht om gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de Benchmark. 

rijkslogo.png

Bijeenkomst 2 - 26 juni

26 juni was de eerste werkbijeenkomst van 2017 in Amsterdam. Resultaten werden besproken en er waren meerdere presentaties. Onderstaand vind je het programma terug (klik op de links voor de presentaties)

  • Marc Veenhuizen – diftar: hoe houd je het systeem kostendekkend?
  • Mirjam van der Berg – bewonersparticipatie in Delft
  • Yfke Hoogland - Nascheiding met Sortibak
  • Marc Veenhuizen – Totstandkoming Afvalplan Apeldoorn
  • Bianca van de Vusse - Hoogbouwpilots Almere 
  • Jeroen Reeze – Sturen met weeggegevens

 

20170630_151724.jpg (1)
[Juni '17]

Artikel GRAM 2017: welke doelstelling dekt de lading: 75% afvalscheiding, 100kg restafval of een recycledoelstelling?

Een artikel van Folkert Starreveld over de implicaties van de verschillende doelstellingen. Inclusief een mooie schema met een vereenvoudigde weergave van de afvalketen. Lees het artikel nu hier.

Figuur Vereenvoudigde weergave van de afvalketen.png
[apr17]

Benchmark is van start! (Aanmelden kan nog)

Met de startbijeenkomst in Amsterdam is de benchmark nu officieel van start. Ook scoren met de benchmark? Aanmelden kan nog. Hier vind je een verslag van de bijeenkomst en de inleidende presentatie.

20170412_111719_1_1_bmha-startbijeenkomst-loop.gif
[jan17]

Amsterdam gastgemeente Benchmark Huishoudelijk Afval

De bijeenkomsten van de Benchmark zullen dit jaar plaatsvinden in Amsterdam in de Voormalige Stadstimmertuin. 

voormalige_stadstimmertuin_4_-_6.jpg