Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval: 198 kilogram restafval in 2016

Deelnemende gemeenten aan de Benchmark Huishoudelijk Afval hadden in 2016 gemiddeld 198 kilogram restafval per inwoner. Het gemiddeld aandeel grondstoffen dat werd gescheiden voor hergebruik was 59%. De best presterenden hadden 57 kilogram per inwoner restafval en 90% gescheiden grondstoffen. De gemiddelde gemeentelijke beheerkosten waren € 178 per huishouden.

Van alle gemeenten hebben Diftar-gemeenten de minste kilogrammen restafval per inwoner, gemiddeld 129 tegenover 216 voor gemeenten zonder diftar. Van alle gemeenten zonder diftar laten de gemeenten die sterk inzetten op serviceverlaging van de restafvalinzameling, serviceverhoging van de grondstofinzameling en/of nascheiding van PMD betere prestaties zien. Meer resultaten en best practices uit de benchmark zijn te vinden op: http://analyse.bmha.nl.

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een op kennisdeling gerichte prestatievergelijking met een dekking van 132 gemeenten (peiljaar 2016) en wordt mogelijk gemaakt door NVRD, RWS Leefomgeving en Cyclus Management. Voor het jaar 2018 zetten de partner-organisaties in het VANG-programma in op een sectorbrede deelname aan de benchmark. Voor sommige gemeenten is er zelfs de optie voor een benchmark-light. Kijk op www.bmha.nl voor meer informatie of deelname in 2018.