Analyse Peiljaar 2014 - Daling huishoudelijk restafval zet door