Artikel GRAM: Efficiency afvalinzameling afgelopen 5 jaar flink toegenomen

De arbeidsproductiviteit van fijn restafval is in de afgelopen 5 jaar met 22% is toegenomen en die van PMD met zelfs 30%. De efficiencyverbetering bij fijn restafval is voornamelijk het gevolg van de opkomst van dynamische routeplanning bij ondergrondse verzamelcontainers. De arbeidsproductiviteit bij verzamelcontainers laat een stijging zien van 28%. In 2017 hadden 38% van de inzamelbedrijven en –diensten dynamische routeplanning ingevoerd. In 2013 was dat nog nagenoeg nihil. Bij PMD is de efficiencywinst bij verzamelcontainers eveneens hoog. Niet alleen dynamische routeplanning, maar ook de overgang van bovengrondse naar ondergrondse (pers)containers heeft inzamelefficiency geen windeirenen gelegd: een toename van 70%!. Lees hier het gehele GRAM-artikel.