Bijeenkomst 2 - 26 juni

  • Marc Veenhuizen – diftar: hoe houd je het systeem kostendekkend?
  • Mirjam van der Berg – bewonersparticipatie in Delft
  • Yfke Hoogland - Nascheiding met Sortibak
  • Marc Veenhuizen – Totstandkoming Afvalplan Apeldoorn
  • Bianca van de Vusse - Hoogbouwpilots Almere 
  • Jeroen Reeze – Sturen met weeggegevens