Nederland Leert: VANG-huishoudelijk nodigt alle gemeenten uit tot deelname aan de benchmark

[nov2017] Het ministerie van I&W, VNG, en NVRD, samen verenigd in het programma VANG-Huishoudelijk Afval, roepen alle gemeenten op om in 2018 deel te nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval.

De benchmark heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een krachtig leerinstrument voor het gemeentelijk afvalbeheer. In 2018 willen we graag sectorbreed kijken waar we staan om zo optimaal van elkaar te kunnen leren richting '2020'.

Benchmark Light
Voor sommige gemeenten met een kleinere capaciteit , die de afgelopen jaren niet hebben deelgenomen, is er een speciaal light pakket. Deze variant biedt de voordelen van volwaardige deelname aan rapportages en bijeenkomsten, maar dan met een kleinere tijdsinvestering. 

De Benchmark Huishoudelijk Afval maakt de milieu- en kosten-effectiviteit van het gemeentelijk afvalbeheer inzichtelijk en prikkelt gemeenten zo om te leren van elkaars best practices. Meer weten? Lees hier meer over de inhoud en aanpak van de benchmark, of bekijk de algemene analyse van afgelopen benchmarkjaar.