NVRD-Voorzitter Han Noten: “Samen leren, samen sterk”

Afgelopen juli heeft de 2de Kamer een motie aangenomen om alle gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval, zodat gemeenten optimaal van elkaar kunnen leren ‘richting 2020 en verder’. NVRD en de andere partners in het VANG-programma, VNG en I&W, hebben vervolgens de handschoen opgepakt en streven naar een zo breed mogelijke deelname in 2018.

Onze benchmark heeft dit jaar een bijzonder tintje en ik onderschrijf de intentie van de kamer volledig. Alleen door samen te leren, staan we sterk”, aldus NVRD-voorzitter Han Noten.

Buitenkans
“Ik zie de kamer-motie echt als een buitenkans voor gemeenten. Er is zoveel beweging en innovatie in het gemeentelijk afvalbeheer, zoveel ruimte voor lokale oplossingen. Voor beleidsmedewerkers en bestuurders is het niet altijd makkelijk om te zien welke maatregelen effectief zijn. Hoe meer gemeenten deelnemen, des te meer inzicht hebben we in wat we als branche allemaal aan het doen zijn met elkaar”. Alle gemeenten zijn anders en 1 zaligmakende oplossing is er niet, maar een stevig fundament onder welke systemen goed werken is ook goed voor de hele branche. Gemeenten krijgen zo niet alleen meer inzicht in hun eigen afvalbeleid, maar vinden er ook inspiratie en draagvlak voor nieuw beleid.”  “En ‘grip hebben’ is één ding, maar ‘grip houden’ is echt iets anders. Blijven leren van elkaar is daarin echt essentieel.”

Meer weten?
Voor 2018 worden alle gemeenten en publieke bedrijven opgeroepen tot deelname. Voor kleinere gemeenten die langer dan vijf jaar niet hebben deelgenomen is er de optie van een ‘Benchmark Light”. Voor bedrijven zijn er verschillende manieren om deel te nemen of hun gemeenten bij deelname te ondersteunen. Kijk voor meer informatie of deelname op bmha.nl of neem contact op met NVRD, 088 377 00 00. De Benchmark Huishoudelijk afval is een gezamenlijk initiatief van NVRD, Rijkswaterstaat Leefomgeving en het ministerie van I&M.