Slotbijeenkomst 2017: publiek en bestuurlijk draagvlak

[nov2017] In de benchmark staat vaak de effectiviteit van maatregelen centraal. In de slotbijeenkomst gingen de deelnemers in gesprek met Krimpen ad IJssel-wethouder Marco Oosterwijk en CURE-directeur Frans van Strijp over het hoe-en-waarom van publiek en bestuurlijk draagvlak voor maatregelen. Daarnaast werd de jaarlijkse algemene analyse van de benchmark toegelicht.

Draagvlak?
Marco Oosterwijk (wethouder gemeente Krimpen aan den IJssel) en Frans van Strijp (directeur van CURE, het inzamelbedrijf in de regio Eindhoven) waren zo vriendelijk om met de benchmark-deelnemers in gesprek te gaan over publiek en bestuurlijk draagvlak.

Marco vertelde over de staps-gewijze weg die Krimpen heeft afgelegd naar de invoering van 'omgekeerd inzamelen'. Deze leidden hem via wijkbijeenkomsten waar burgers hun wensen en -zorgen konden aangeven naar uiteindelijk een unaniem door de raad aangenomen invoeringsbesluit. 

Frans, die met CURE een voor Nederland nieuwe vorm van nascheiding onderzoekt, heeft momenteel vooral de focus op bestuurlijk draagvlak. Met nieuwe technologie en een investering die ruim over de gangbare bestuurlijke horizon heen gaat, is een goede relatie en een zeer frequente informatievoorziening voor hem essentieel.  

Algemene analyse
Als sluitstuk van de bijeenkomst (en van het benchmarkjaar!) werden de kernpunten uit de algemene analyse besproken. Deze analyse zal half november in z'n geheel worden gepubliceerd.