Werkbijeenkomst September 2017

[sept17] Tijdens de tweede werkbijeenkomst werden de benchmark-resultaten gezamenlijk geanalyseerd. Daarnaast waren er presentaties van de gemeenten Lisse (invoering diftar), Maastricht (burgerparticipatie en afvalbeleid) en Den Haag en Amsterdam (bijplaatsingen).

Presentaties: