Werksessie Juni 2016

1. Diftar en de bijdrage die het kan leveren aan betere afvalscheiding. Inmiddels heeft bijna 50% van de Nederlandse gemeenten een vorm van tariefdifferentiatie (anders dan huishoudgrootte) ingevoerd. Gemeente Etten-Leur (klik hier voor de presentatie) verzorgde een inleiding welke overwegingen er hebben gespeeld rondom de besluitvorming, wat de aandachtspunten waren bij de invoering en wat het heeft opgeleverd.

2. PMD inzamelen in combinatie met frequentieverlaging restafval. In Wijk bij Duurstede heeft de PMD-inzameling een behoorlijke stimulans gekregen, niet in de laatste plaats door de ophaalfrequentie voor restafval sterk terug te schroeven. Over hoe de weerstanden bij de Raad en bewoners zijn overwonnen, en wat het heeft opgeleverd in termen van restafvalreductie, deed deze gemeente een inbreng.

3. Restafval inzamelen op afroep: hiermee wordt thans geëxperimenteerd door inzamelbedrijf Circulus-Berkel Milieu. Circulus lichtte toe wat de overwegingen waren en vertelde iets over hun eerste bevindingen? Klik hier voor de presentatie.

4. Benchmark masterclass: Deze sessie was met name interessant voor gemeenten die voor het eerst meededen aan de benchmark. Op welke wijze kom je tot een goede analyse van de benchmarkresultaten? Wat zijn de bepalende factoren en op welke wijze zijn deze te beïnvloeden.