Publicaties

Handboek Benchmark Huishoudelijk Afval

Het handboek van de Benchmark Huishoudelijk Afval met daarin beschrijvingen van de voornaamste prestatie-indicatoren en begrippen vind je hier.

Handboek voorzijde.png

Analyse Peiljaar 2016 (online rapport)

De jaarlijkse analyse is nu online. Met gemiddelde resultaten, best practices en kentallen uit de Benchmark.

BMHA Analyse Home.png

[flyer] Informatieflyer Benchmark Huishoudelijk Afval 2018 (peiljaar 2017)

Flyer met de belangrijkste deelname-informatie over de benchmark. 

Flyer BM 2017.jpg

[online rapport] Analyse peiljaar 2015

De jaarlijkse analyse is nu online. Met gemiddelde resultaten, best practices en kentallen uit de Benchmark. Dit jaar ook aangevuld met een online scenarioplanner.

BMHAAnalyseVoorpag.png

[rapport] Analyse Peiljaar 2014 - Daling huishoudelijk restafval zet door

Afgelopen jaar vergeleken 95 organisaties (154 gemeenten) hun afvalbeheerprestaties. Resultaten laten zien dat het steeds beter gaat met afvalscheiding. De daling van het aanbod van huishoudelijk restafval zet door. In 2014 werd 222 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Een daling van 4% t.o.v. 2013. Het gemiddeld aandeel afvalscheiding steeg van 52% in 2013 naar 55%. Diftar-gemeenten en gemeenten die sterk inzetten op vormen van service-differentiatie (restafval ontmoedigen, afvalscheiding stimuleren) presteren hierin beter dan gemiddeld. De gemiddelde afvalbeheerkosten waren met € 170 per huishouden nagenoeg gelijk aan 2013.

Aan het eind van ieder benchmarkjaar worden de belangrijkste resultaten van de benchmark gepubliceerd in een analyserapport. Meer gemiddelde resultaten van gemeentelijke afvalhoeveelheden, afvalbeheerkosten en inzamelmethodes vindt u hier.

Voorpagina Benchmarkanalyse.png