Resultaten

Enquête verbeteropties

De Benchmark Huishoudelijk Afval voorziet in een lijst van 60 verbeteropties waarmee het scheidingsresultaat kan worden verhoogd en de hoeveelheid restafval kan worden verminderd. Aan de benchmarkdeelnemers is gevraagd wat ze van deze verbeteropties vinden en in hoeverre de opties zijn ingevoerd. Deze vrijblijvende informatieve enquête is door in 2018 door 99 benchmarkdeelnemers ingevuld. De resultaten vindt u hier. 

Analyserapport

De Benchmark Huishoudelijk Afval publiceert jaarlijks een analyse met gemiddelde resultaten en best practices. De meest recente analyse is van peiljaar peiljaar 2016 en vindt u hier. De  analyse van peiljaar 2015 vindt u hier